Zapraszamy do zakupu kas fiskalnych i drukarek ONLINE.

Pomocne linki i dokumenty:

  • Formularze serwisowe z Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących(pełny tekst Rozporządzenia) :
  • Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (Plik PDF)
  • Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej: (Plik .doc)
  • Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji: (Plik .doc)
  • Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy: (Plik .doc)
  • Zgłoszenie / aktualizacja przez serwis danych dotyczących kasy: (Plik .doc)
  • Wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie danych do CRK (Plik .doc)
  • Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji  (Plik .doc)