Już od maja 2019 powinny być dostępne kasy “online”. Zapraszamy do siedziby naszej firmy w celu poznania oferty i możliwości poszczególnych urządzeń.

Formularze serwisowe z Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących(pełny tekst Rozporządzenia) :

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (Plik PDF)

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej: (Plik .doc)

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji: (Plik .doc)

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy: (Plik .doc)

Zgłoszenie / aktualizacja przez serwis danych dotyczących kasy: (Plik .doc)

Wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie danych do CRK (Plik .doc)

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji  (Plik .doc)